Kategorier

Øk balansen i din kropp

Kroppen er vårt tempel, og er viktig å ta vare på. Dette gjelder både det indre og det ytre. Det ytre er nok enklere å ivareta, mens det indre trenger mer ro og hvile. Uten den rette behandlingen vil kroppen kunne falle ut av balanse, noe som vil påvirke både humør, holdning og følelsen av […]